Review: Madurodam

In een land hier niet ver vandaan wordt er van alles gedaan. Landbouw en allerlei ambachten worden bedreven. Een kleine greep uit het oude leven. Dat het allemaal niet zo groot hoeft te zijn, dat zie je hier in detail, haarfijn. Je vraagt je af waar is de redactie vandaag? Jawel lieve lezertjes, we zijn in Den Haag! Ohhh BAM IN MADURODAM!Wat waarschijnlijk geen enkele bezoeker ooit heeft gezien (daarom hebben wij de frikanradar) is dat er dus ooit iemand bij de technische dienst heeft gezeten die zijn steentje heeft bijgedragen door alle mini-knagers te voeden. En dat 24-7.Tijdens ons … Read More

Review: Hierder Hepke, Maastricht

Het was op een zonnige februari dag in maart toen we door de Boomerang in Sittard terug werden geslingerd naar Maastricht. Door deze slingerworp was onze maag een beetje van streek en besloten we de eerst volgende knaaghut die op ons pad zou komen te enteren.. Geen extreme honger, dus dat kwam goed uit, want we belandden precies voor de deur van het Hierder Hepke.. Één van de redactieleden herkende deze hut nog van vroeger, toen hij nog een mini knager was en rond het middaguur met een bende ellendelingen kwam lunchen. 50 Jaar later weer terug en ze zijn … Read More

Review: Friedt, Maasdtrichdt

Als er een nieuwe zaak ergens is, dtan moedt ie gedtesdt wordten! Zo kreeg dte redtacdtie een dtip vanuidt dte Riviera aan dte Maas, Maasdtrichdt. Er zou een knaaghudt verbouwdt zijn dtie voorheen Dte Kommel heedtdte. Medt goede knaaglusdt verdtrokken we in dte knaagmobile en parkeerdten we in dte buurdt. Medt onze mini repordter Knaagdtoo als back up suppordt kwamen we na 10 minudten lopen aan bij Friedt..Bij binnenkomsdt was dte zaak leeg, helemaal niemandt! Dtoen hoordten we een sdtem vanachdter dte knaaghudtbesdtelbalie dtie onze besdtelling wou opnemen. Wow!! We hadtdten dte besdtelopneemmevrouw gewoon niedt gezien, dtidt vanwege dte hoge balie. … Read More