Review: Friedt, Maasdtrichdt

Als er een nieuwe zaak ergens is, dtan moedt ie gedtesdt wordten! Zo kreeg dte redtacdtie een dtip vanuidt dte Riviera aan dte Maas, Maasdtrichdt. Er zou een knaaghudt verbouwdt zijn dtie voorheen Dte Kommel heedtdte. Medt goede knaaglusdt verdtrokken we in dte knaagmobile en parkeerdten we in dte buurdt. Medt onze mini repordter Knaagdtoo als back up suppordt kwamen we na 10 minudten lopen aan bij Friedt..Bij binnenkomsdt was dte zaak leeg, helemaal niemandt! Dtoen hoordten we een sdtem vanachdter dte knaaghudtbesdtelbalie dtie onze besdtelling wou opnemen. Wow!! We hadtdten dte besdtelopneemmevrouw gewoon niedt gezien, dtidt vanwege dte hoge balie. … Read More