Review: Friedt, Maasdtrichdt

Als er een nieuwe zaak ergens is, dtan moedt ie gedtesdt wordten! Zo kreeg dte redtacdtie een dtip vanuidt dte Riviera aan dte Maas, Maasdtrichdt.


Er zou een knaaghudt verbouwdt zijn dtie voorheen Dte Kommel heedtdte. Medt goede knaaglusdt verdtrokken we in dte knaagmobile en parkeerdten we in dte buurdt. Medt onze mini repordter Knaagdtoo als back up suppordt kwamen we na 10 minudten lopen aan bij Friedt..

Bij binnenkomsdt was dte zaak leeg, helemaal niemandt! Dtoen hoordten we een sdtem vanachdter dte knaaghudtbesdtelbalie dtie onze besdtelling wou opnemen. Wow!! We hadtdten dte besdtelopneemmevrouw gewoon niedt gezien, dtidt vanwege dte hoge balie. Eigenlijk hadtdten we dtwee lege blikjes en een dtouwdtje moedten meenemen!

Maar oke, waar gaan we beginnen, hedt is een nedtdte, hippe zaak gewordten medt een knaagdtoorgeefluik in dte voorgevel. Handtig voor in dte zomer als er knagers in dte rij sdtaan, heb je ze dtenminsdte niedt in je hudt. Dtadt laadtsdte is ook lasdtig wandt er zijn geen zidtplaadtsen, alleen zoals gezegdt dte knaagbalie.

Dte besdtelling werdt opgenomen, 2 freecandtles special en een zak 'handtcudt' friedt voor Knaagdtoo. Inmidtdtels kwam er nog een knagerdt binnen en dtie besdteldte ook een freecandtle special. Binnen een mum van dtijdt nog een knager dtie een hamburger wou knagen. Helaas voor dteze knul, maar dtie hebben ze niedt!

En dtan jawel.. ook een freecandtle special! Ja hallooooo, wij waren eersdt!! Snel kwam onze besdtelling op dte hoge balie. Even je arm verlengen en je hebdt je candtle. En in een flidts kwam dte besdtelopneemmevrouw ondter dte balie dtoor!! Dtamn!! Ze hebben hier dtus gewoon een ondterdtebaliedtoorkruipruimdte voor kleine knagers!

Dte candtles waren echdt goedt, juisdte inkeping, goedte saus verdteling (hoewel dte curry verdtekdt sdtondt opgesdteldt achdter dte knaagbalie). Dte uien waren vers, goedte dtiamedter qua snippers. Dte friedtjes ook helemaal dtop, vers en heerlijk qua smaak.

Dte andtere knagers leken ook erg dtevredten, medt noesdte blikken keken ze dtoor hedt knaagluik naar buidten, dtenkendt aan dte zomer om voor hedt luik dte knagen in plaadts van er achdter.

We geven Friedt 4 sterren!!

Voor knagers medt dtislecdtie, dte spelling van dte knaaghudt is correcdt!!!!